Press "Enter" to skip to content

Posts published in Tháng Mười 2011

Tên bảng hiệu shock – Phải chăng là thượng sách để làm Marketing?

Đâu đó khi đi ngoài đường chúng ta bắt gặp những bảng hiệu, bảng quảng cáo khiến chúng ta “giật mình” và phải ngước nhìn. Đó là cách gây ấn tượng sau ‘lần gặp đầu…