Press "Enter" to skip to content

Posts published by “Mr Lee”

25+ Bức tranh bút chì và Nghệ thuật sáng tạo tác phẩm của Kristina Webb.

Kristina Webb là một thiếu niên trẻ đến từ New Zealand, người có một niềm đam mê cho nghệ thuật bút chì màu. Niềm đam mê của mình cho nghệ thuật sáng tạo bắt đầu…

“Đừng chỉ thụ hưởng, hãy dùng máy tính để sáng tạo” – Tổng Thống Mỹ Barack Obama

Tôi mong trường học bảo đảm cho học sinh biết cách dùng máy tính để sáng tạo, chứ không chỉ thụ hưởng”. Đó là chia sẻ của tổng thống Mỹ Barack Obama Trong buổi tiếp…