Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Đồ Họa”

TẠP CHÍ 247 | Tạp chí Đồ họa, tạp chí mỹ thuật ứng dụng | Vector miễn phí | Lý thuyết thiết kế | kinh nghiệm thiết kế | Theme wordpress | miễn phí file nguồn…

Có thể bạn chưa biết: Ấm trà chính là vật thể quan trọng nhất lịch sử đồ họa máy tính

Dân đồ họa vẫn hay giấu nó vào những cảnh phim hay game như một trò đùa mà chỉ họ mới hiểu – cũng là sự kính trọng dành cho một ấm trà.    …