Posted in Kiến Trúc

Ngôi nhà bên sông Austin, Texas

Bercy Chen Studio liệu thực sự đã hài lòng với thiết kế căn nhà ven hồ Austin vào năm 1980? Bạn sẽ nhận được gì…