Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Nghệ thuật”

TẠP CHÍ 247 | Tạp chí Đồ họa, tạp chí mỹ thuật ứng dụng | Vector miễn phí | Lý thuyết thiết kế | kinh nghiệm thiết kế | Theme wordpress | miễn phí file nguồn…

15 đẹp Tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và minh họa bởi Chris Beatrice

Digital Art By Chris Beatrice Chris Beatrice là một nghệ sĩ làm cho thời thơ ấu của chúng ta tuyệt vời hơn bằng cách giới thiệu nhiều nhân vật khác nhau ở các vùng đất…

15 Nghệ thuật kỹ thuật số (Digital Art) tuyệt đẹp của Jonathan Hamilton

Digital Art: Jonathan Hamilton người nghệ sỹ từ Mỹ chuyên chân dung nhân vật rất truyền cảm mà thường có một tính siêu thực. Ông thích làm nghệ thuật liên quan đến  League of Legends ,  Final…