Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Wordpress Premium”

TẠP CHÍ 247 | Tạp chí Đồ họa, tạp chí mỹ thuật ứng dụng | Vector miễn phí | Lý thuyết thiết kế | kinh nghiệm thiết kế | Theme wordpress | miễn phí file nguồn…

Theme Gamezine dành cho Bloger thích Game

Gamezine là mới nhất của tạp chí miễn phí wordpress chủ đề cho game thủ, thiết kếfromjinsona. Chủ đề này đã có một thiết kế grunge tối với một cách bố trí cột cố địnhwidth3. Chủ đề này là hoàn toàn phù hợp cho game thủ và có sửa đổi một số nó sẽ phù hợp với bất kỳ thích hợp. Tính năng • Custom chủ đề lựa chọn trang trong bảng quản trị • Widgetized, đôi bên • tùy biến các trò chơi trên phần sidebar…

WP CODA WordPress Theme

Các chức năng thanh trượt của coda wp đã được cải thiện và cập nhật và mang lại cho bạn trong một chủ đề bảo hiểm đầy đủ tính năng, WP TRƯỢT. Nếu bạn thích CODAWP chủ đề, bạn chắc chắn sẽ muốn kiểm tra WP TRƯỢT. Tôi đã luôn luôn toyed với ý tưởng phát hành một chủ đề WordPress miễn phí, nhưngcủa tất cả các chủ đề tôi đã bắt đầu và kết thúc phát hành, tôi chỉ không bao…

Top