Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Cuộc thi trong nước”

TẠP CHÍ 247 | Tạp chí Đồ họa, tạp chí mỹ thuật ứng dụng | Vector miễn phí | Lý thuyết thiết kế | kinh nghiệm thiết kế | Theme wordpress | miễn phí file nguồn…

Cuộc thi thiết kế công trình biểu tượng Khu đô thị mới Văn Phú

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia giàu uy tín và kinh nghiệm. Giá trị giải thưởng từ 50 đến 150 triệu đồng. Tác giả đạt giải nhất sẽ được lựa chọn làm đơn…