Press "Enter" to skip to content

Cảm hứng typography: Sống từ chữ.

Typography hiện diện xung quanh trong cuộc sống chúng ta. Nó được thể hiện không chỉ trên giấy mà còn trên các chất liệu khác, đa dạng về hình thức. Nạp cảm hứng cho hôm nay với những tác phẩm Typography đẹp mắt mà TẠP CHÍ 247 sưu tập nhé các bạn.

cam-hung-typography-song-tu-chu (19)

cam-hung-typography-song-tu-chu

cam-hung-typography-song-tu-chu (1)

cam-hung-typography-song-tu-chu (2)

cam-hung-typography-song-tu-chu (3)

cam-hung-typography-song-tu-chu (4)

cam-hung-typography-song-tu-chu (5)

cam-hung-typography-song-tu-chu (6)

cam-hung-typography-song-tu-chu (7)

cam-hung-typography-song-tu-chu (8)

cam-hung-typography-song-tu-chu (9)

cam-hung-typography-song-tu-chu (10)

cam-hung-typography-song-tu-chu (11)

cam-hung-typography-song-tu-chu (12)

cam-hung-typography-song-tu-chu (13)

cam-hung-typography-song-tu-chu (14)

cam-hung-typography-song-tu-chu (15)

cam-hung-typography-song-tu-chu (16)

cam-hung-typography-song-tu-chu (17)

cam-hung-typography-song-tu-chu (18)

 

icon xem tiep phia duoi

TẠP CHÍ 247 | Ms. Gin Getsu | Nguồn: rgb

hungtuanminh
hungtuanminh

View all posts

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *