Cuộc thi thiết kế logo, Slogan chuyên nghành Thanh tra

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THANH TRA
WWW.THANHTRAVN.COM

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI
THIẾT KẾ LOGO VÀ SÁNG TÁC SLOGAN CHUYÊN NGÀNH THANH TRA

1.Hoàn cảnh:

Năm học 2010 – 2011 là năm đầu tiên Học viện Hành chính tổ chức phân chia chuyên ngành đào tạo sinh viên hệ đại học chính quy.
Với sự xuất hiện 8 chuyên ngành đầu tiên là: Thanh tra, Quản lí công, Tài chính công, Tổ chức và quản trị nhân sự, Quản lí Nhà nước về Kinh tế, Quản lí Nhà nước về đô thị, Quản lí nhà nước về Xã hội. Sinh viên K9, K10, K11 là những khoá sinh viên đầu tiên của Học viện được phân tách các ngành đào tạo dựa theo từng nguyện vọng cụ thể.
Tại Học viện Hành chính, chuyên ngành Thanh tra đặt dưới sự quản lí về mặt chuyên môn của Khoa Nhà nước và Pháp luật. Đây là những lớp đào tạo thanh tra hệ chính quy đầu tiên ra đời ở Việt Nam trong bối cảnh lực lượng thanh tra của các cơ quan, tổ chức còn thiếu và yếu cả về số lượng và chất lượng. Do đó, các lớp đại học chính quy chuyên ngành Thanh tra của Học viện thực sự là niềm kỳ vọng lớn về năng lực nghiệp vụ cũng như góp phần tạo dựng nền tảng phát triển nguồn nhân lực thanh tra trên toàn quốc trong tương lai.

2. Mục đích.

Tuy mới thành lập nhưng sinh viên chuyên ngành Thanh tra đã nhận được rất nhiều thuận lợi bởi sự tạo điều kiện hêt sức đa dạng và sâu sắc của lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Khoa Nhà nước và Pháp luật.

Trên cơ sở những tiền đề đã có, với sự năng động, sáng tạo từ các hoạt động phong trào đến tri thức chuyên môn, sinh viên chuyên ngành Thanh tra đang dần khẳng định vai trò, vị trí tiên phong của mình trong tương quan với sinh viên các lớp thuộc chuyên ngành khác của Học viện, đồng thời xuất phát từ những nguyên nhân sau:

+ Quan niệm quốc tế về Logo và Slogan: (theo từ điển MAKERTING TOÀN CẦU)
– “Logo là một chữ hay một hình ảnh đồ họa có thể phân biệt được tổ chức hoặc sản phẩm khi sử dụng thương hiệu trong quá trình giao tiếp. Đôi khi logo không chỉ đơn giản là những chữ cái hoặc hình vẽ mà chúng còn là một thực thể không thể tách rời trong việc liên tưởng đến thương hiệu – brand association.”
– ” Slogan được hiểu là một thông điệp truyền tải ngắn gọn nhất đến khách hàng bằng từ ngữ dể nhớ, dể hiểu, có sức thu hút cao về ý nghĩa, âm thanh. Slogan là sự cam kết về giá trị, chất lượng sản phẩm của thương hiệu, slogan thể hiện chân giá trị thương hiệu, các lợi thế đặc thù tổ chức, mong muốn của đối tượng mục tiêu đến tổ chức đó”

+ Xét trường hợp cụ thể của chuyên ngành Thanh tra – Học viện Hành chính.

Thứ nhất: Logo và Slogan là hình ảnh và khẩu hiệu thể hiện nét đặc trưng và bản sắc của sinh viên chuyên ngành.
Vì đây là những thế hệ sinh viên Thanh tra đầu tiên được đào tạo một cách chính quy, bài bản của nước ta, chuyên ngành Thanh tra cũng khác hoàn toàn so với các chuyên ngành khác tại Học viện xét trên nhiều tiêu chí. Do đó Logo và Slogan chuyên ngành sẽ là hình ảnh, ngôn ngữ mang tính chất độc quyền, thương hiệu, phân biệt sinh viên chuyên ngành Thanh tra với sinh viên chuyên ngành khác tại Học viện cũng như với tất cả sinh viên nói chung.

Thứ hai: Logo và Slogan là phương tiện tổ chức các hoạt động, sự kiện, là công cụ quảng bá chuyên ngành.
Trong các chương trình, hội thảo, hội nghị, thảo luận chuyên đề, tọa đàm, các sự kiện văn nghệ, giải trí chuyên ngành, Logo và slogan là hình ảnh và ngôn ngữ được sử dụng làm nền chính, nói lên vai trò của đơn vị tổ chức chương trình, thành phần chính tham dự cũng như quy mô sự kiện.

Thứ ba: Logo và slogan trực tiếp thể hiện danh dự, niềm tự hào của sinh viên thuộc chuyên ngành Thanh tra.
Logo và slogan sẽ được in ấn trực tiếp trên những phương tiện mà sinh viên sử dụng chung trong hoạt động chuyên ngành như đồng phục, tài liệu chuyên ngành, cổng thông tin, hộp thư điện tử.

Theo xu hướng trên, nhận thấy nhu cầu bức thiết được đặt ra tại thời điểm hiện nay là cần có một logo và slogan chung cho chuyên ngành Thanh tra, được sự cho phép của Lãnh đạo Khoa Nhà nước và Pháp luật, Bộ môn Nhà nước và Pháp luật, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của đông đảo sinh viên, Ban quản trị Diễn đàn chuyên ngành Thanh tra chính thức phát động cuộc thi thiết kế Logo và Slogan chuyên ngành, kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

3.Kế hoạch triển khai thực hiện:

3.1.Thành phần tham dự chương trình:
– Giám khảo vòng loại: Tất cả sinh viên thuộc chuyên ngành Thanh tra.
– Giám khảo vòng chung kết: Lãnh đạo và giảng viên thuộc Khoa Nhà nước và Pháp luật, Bôn môn Nhà nước và Pháp luật .
– Đối tượng dự thi: Toàn thể sinh viên Học viện Hành chính.

3.2.Giai đoạn phát động và công bố chương trình:
Từ ngày 9/5 đến ngày 20/6/2011:
Các lớp đại học chuyên ngành Thanh tra chính thức tổ chức công bố thông tin, phổ biến kế hoạch, tuyên truyền và kêu gọi để toàn thể sinh viên nhận biết và đăng ký tham gia.
Cụ thể:
+ Ban cán sự các lớp tiếp nhận công văn và thông báo đến thành viên trong lớp.
+ Đăng treo banner và Poster công bố về chương trình (tại cơ sở Hà Nội)
+ Tiếp thu ý kiến thành viên và giải đáp thắc mắc (nếu có).

3.3. Giai đoạn tiếp nhận và công bố kết quả dự thi.
Từ ngày 20/6 đến ngày 2/9/2011.

– Vòng loại: Từ ngày 20/6 đến 20/8/2011.
+ Các thí sinh dự thi sẽ trực tiếp thiết kế, gửi logo và slogan đến địa chỉ thietke@thanhtravn.com .
+ Tất cả các mẫu logo và slogan được Ban quản trị Diễn đàn chuyên ngành Thanh tra đăng lên website www.thanhtravn.com.
+ Sinh viên chuyên ngành tiến hành bình chọn logo và slogan thông qua hình thức bỏ phiếu trực tuyến.
+ Kết thúc vòng loại trước ngày 19/5/2011, Ban quản trị Diễn đàn chọn ra 3 mẫu Logo, 3 mẫu Slogan được khán giả bình chọn với số phiếu cao nhất.

– Vòng chung kết: Từ ngày 20/8 đến ngày 2/9/2011.
Trên cơ sở 3 mẫu logo, 3 mẫu slogan được chọn, Ban giám khảo vòng chung kết bao gồm các thầy cô của Khoa Nhà nước và Pháp luật, Bộ môn Nhà nước và Pháp luật, sẽ tiến hành thống nhất ý kiến để quyết định chọn 1 logo và 1 slogan làm logo và slogan chính cho chuyên ngành Thanh tra.
Lễ công bố Logo và slogan đạt giải được diễn ra vào ngày 3/9/2011 tại Học viện Hành chính cơ sở Hà Nội.

4. Về cơ cấu giải thưởng:
Bao gồm 2 giải nhất:
+ 1 giải nhất dành cho Logo cuối cùng được chọn làm Logo chuyên ngành: Trị giá giải thưởng là 500.000 đồng và Kỉ niệm chương của Diễn đàn sinh viên chuyên ngành Thanh tra.
+ 1 giải nhất dành cho Slogan cuối cùng được chọn làm Slogan chuyên ngành: Trị giá giải thưởng là 500.000 đồng và Kỉ niệm chương của Diễn đàn sinh viên chuyên ngành Thanh tra.

5. Về quy định dự thi:
– Đối tượng dự thi là tất cả sinh viên thuộc chuyên ngành Thanh tra – Học viện Hành chính.
– Tác phẩm Logo và Slogan dự thi của thí sinh phải được thiết kế bằng ý tưởng sáng tạo, không có bất cứ hình ảnh nào vi phạm bản quyền sở hữu Logo và Slogan đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ
– Mỗi thí sinh có thể dự thi hoặc Logo, hoặc Slogan, hoặc cả 2.
– Mỗi thí sinh chỉ được gửi 1 bản Logo và 1 Slogan dự thi.
– Logo dự thi phải được gửi kèm theo bản giải thích ý nghĩa của logo: Bao gồm:
+ Tên Logo
+ Kết cấu Logo
+ Màu sắc Logo
+ Hình ảnh được sử dụng trong Logo.
– Slogan dự thi phải được gửi kèm theo bản giải thích ý nghĩa và lí do lựa chọn slogan đó.
– Logo được gửi với định dạng hình ảnh là P.png hoặc P.jpg, ngoài ra không chấp nhận bất cứ định dạng nào khác.
– Kích cỡ Logo dự thi không vượt quá 300Kb.

6. Về quy định logo đạt giải:
– Ban tổ chức cuộc thi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vi phạm bản quyền xảy ra nếu logo, slogan dự thi và logo, slogan đạt giải được thiết kế có tính chất vi phạm tác quyền đối với tác giả khác.
– Logo và Slogan đạt giải sẽ thuộc quyền sở hữu của Khoa Nhà nước và Pháp luật – Học viện Hành chính, đồng thời được đăng ký bản quyền sở hữu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
– Khoa Nhà nước và Pháp luật giữ toàn quyền trong việc sử dụng và thay đổi Logo, Slogan nếu thấy cần thiết

TM.BAN QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Phương

TUANLONGad

Author: TUANLONGad

rất mong các bạn sau khi đọc xong bài viết xin để lại lời Bình luận đóng góp ý kiến cho chúng tôi. Bản thân Long cũng rất muốn lắng nghe ý kiến của mọi người để một phần giúp TẠP CHÍ 247 hoàn thiện hơn trong công việc cũng như trong định hướng phát triển Website giàu màu sắc, ý tưởng hơn. Cảm ơn các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *