Nghệ thuật Tranh cổ Động thời Kháng chiến chống Pháp (P6)

Tranh cổ Động thời kháng chiến quả là rất có sức hấp dẫn Lee, mình quyết định đăng tải những bài viết về những tác phẩm đỉnh cao vượt thời gian này trên TẠP CHÍ 247. Với 8 phần nội dung được kiểm duyệt và đăng tải vào mỗi tuần từ nay đề 30/ 4 sẽ là những trải nghiệm thú vị về những sản phẩm nghệ thuật trong thời kỳ kháng chiến. Mời độc giả của TẠP CHÍ 247 theo dõ

icon xem tiep phia duoi

Ngoài các tiêu đề của tranh đa phần là khẩu hiệu, chú thích – một yếu tố gần như là đặc tính của tranh cổ động, nhiều tranh cổ động giai đoạn này nối tiếp truyền thống của tranh dân gian thường có đề thơ. Những bài thơ, câu ca có âm hưởng ca dao giúp quần chúng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc và tuyên truyền cho người khác những điều mình đã được xem. Chính vì vậy, tranh cổ động đã truyền tải có hiệu quả những chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ tới mọi tầng lớp nhân dân, cả những người không biết chữ, góp phần to lớn vào đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Bức tranh tuyên truyền tạo thành một hình thức nghệ thuật mới trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, những tấm áp phích cũng là một “vũ khí mạnh” trong đó có tác động to lớn trên những suy nghĩ, tình cảm và hành động của quần chúng.
Các bức tranh và áp phích phản ánh các nguyên tắc và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước, và các suy nghĩ và hoạt động của người dân và binh sĩ Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Pháp.

tranh_co_dong_khang_chien (1)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (3)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (4)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (5)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (6)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (7)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (8)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (9)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (10)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (11)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (12)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (13)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (14)

tranh_co_dong_chien_tranh_viet_nam (15)

tranh_co_dong_khang_chien

icon xem tiep phia duoi

TẠP CHÍ 247 | Mr. Lee | nguồn: Blog Nhà Thơ Nam Trân.

Avatar

Author: hungtuanminh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *