Những bức ảnh nửa dưới nước thể hiện những thủy sinh ẩn dưới bề mặt nước.

Bộ ảnh “A Parallel Universe” do nhiếp ảnh gia Matty Smith ghi lại sẽ khiến bạn đi hết từ thích thú này đến thích thú khác khi ngắm nhìn sự khác biệt của những sinh vật nửa dưới nước, nửa trên mặt nước như thế nào!

Trong bộ ảnh “A Parallel Universe” (Tạm dịch: thế giới song song), nhiếp ảnh gia Matty Smith đã ghi lại cuộc sống động thực vật đa dạng chỉ ẩn ngay dưới mặt nước.

Những bức ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh của động thực vật ở dưới mặt nước, mà nhiếp ảnh gia còn ghi lại hình ảnh song song giữa cuộc sống trên mặt nước và dưới mặt nước của các loài động thực vật ở cả trên và dưới sông, đại dương. Những bức ảnh của anh gồm có những động vật như cá mập, cá sấu, sứa, và san hô.

Tôi nghĩ đây là sự hồi hộp của việc không biết những gì nằm bên dưới mặt nước, đặc biệt là khi nhìn song song giữa trên mặt nước và dưới mặt nước của cùng một sinh vật. Đó chính là điều thu hút anh thực hiện những bức ảnh này!

Giờ thì cùng xem và trầm trồ trước những bức ảnh siêu đẹp của anh nhé!

I love to experiment with split level water landscapes, you never really know what you're going get as seabeds change with tides and aquatic plants and animals come and go. The dynamics of the changing water line across my lens port produces beautiful and unpredictable curves too, which is also an added element of mystery. The gentle lapping of the waves on this day had created these underwater desert like dunes. I had to tread carefully to not disturb them and gently kneel to wait for the sunrise. I meter and expose for the above water part of the image and use underwater strobes to illuminate and highlight patterns in the seabed This is a split level over/underwater landscape taken at Hyams Beach Jervis Bay, NSW at sunrise.

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (1)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (2)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (3)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (4)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (5)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (6)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (7)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (8)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (9)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (10)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (11)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (12)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (13)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (14)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (15)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (16)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (17)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (18)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (19)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (20)

nhung-buc-anh-nua-duoi-nuoc-the-hien-nhung-thuy-sinh-an-duoi-be-mat-nuoc (21)

icon xem tiep phia duoi

TẠP CHÍ 247 | Ms. Gin Getsu | Nguồn: designs

Avatar

Author: hungtuanminh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *