Sản phẩm giấy được cắt bằng tay tuyệt vời đến mức khó tin.

Suzy Taylor là một nghệ sĩ cắt giấy tài năng ở Hertfordshire , Anh. Cô tạo ra công trình chi tiết như của nghệ thuật giấy được cắt hoàn toàn bằng tay , tất cả cắt ra tư một mảnh giấy. Những sản phẩm của cô chi tiết và hoàn hảo gần như đến mức không thể tin được. Hãy cùng Designs.vn chiêm ngưỡng những sản phầm tuyệt vời này nhé..

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (1)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (2)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (3)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (4)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (5)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (6)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (7)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (8)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (9)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (10)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (11)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (12)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (13)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (14)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (15)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (16)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (18)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (19)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (20)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (21)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (23)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (24)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (25)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (26)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (27)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (28)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (29)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (30)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (31)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (33)

san-pham-giay-duoc-cat-bang-tay-tuyet-voi-den-muc-kho-tin (34)

TẠP CHÍ 247 | THU TRANG | Nguồn : Designs

Avatar

Author: hungtuanminh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *