Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Ảnh du lịch”

Đăng ảnh du lịch ‘câu like’: hãy chụp lúc hoàng hôn

Những bức ảnh du lịch này được chụp trong khung “giờ vàng” Golden Hour – thời điểm ngay trước khi mặt trời mọc và ngay sau khi mặt trời lặn với chiều sâu, độ tương phản màu sắc và độ…