Tranh vui: Sự bất công giữa vợ chồng soi thế nào cũng thấy chuẩn

Nếu bạn là vợ hay chồng khi xem bộ tranh này thì cũng sẽ thấy đây đúng là nhà mình hoặc… nhà hàng xóm. Nghịch cảnh này cười hay khóc còn lại là chuyện của bạn. Có thể vô tình hay cố ý mà khung cảnh sinh hoạt này vẫn diễn ra hàng ngày ở …