Posted in Nhiếp Ảnh

Chùm ảnh: Niềm vui đến trường của các bé gái trên khắp thế giới

Với các bé gái, hạnh phúc không phải là lấy chồng sớm, là gánh vác công việc gia đình hay phải chịu cuộc sống đầy…

Posted in Nhiếp Ảnh

Chùm ảnh ngày ấy – bây giờ: Cùng địa điểm, con người nhưng 40 năm đã khác nhiều rồi

Để đi tìm những con người của 40 năm trước, nhiếp ảnh gia người Anh, Chris Porsz đã phải rất vất vả suốt nhiều năm…