Tranh vui: Những điểm khác nhau giữa học sinh và sinh viên

Cùng nêu những điểm khác nhau giữa học sinh và sinh viên khi các bạn còn đang cùng ngồi trên ghế nhà trường nhưng lại có cuộc sống trường lớp hoàn toàn khác nhau. Ngày đi học thì mong lắm để được là sinh viên vì những tưởng sẽ thoát khỏi “địa ngục trần ai”, nhưng …