Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ngẫu hứng”

Sự thể hiện không gian và nhịp điệu qua bàn tay của Toluwalase Rufai và Khai Grubbs

Sự kết hợp của không gian, nhịp điệu, phong trào sự minh bạch và phù du đã tạo nên 1 phong cách nghệ thuật mới lạ và khác biệt không thể lẫn vào đâu được. Các…