Tranh vui: Đôi khi không phải nhiều bạn đã hay

Đôi khi việc nhiều bạn bè lại không có nhiều cái lợi như bạn nghĩ, ít bạn lại khiến cho bản thân có nhiều trải nghiệm tốt hơn cho bản thân mình. Chúng ta thường nghĩ càng có nhiều bạn càng tốt vì cuộc sống không có bạn bè là một cuộc sống vô cùng …