Liệu thiết kế đồ họa có phải chỉ là việc tạo ra hình ảnh?

Các nhà thiết kế đồ họa tạo dựng hình ảnh như thế nào Phân biệt giữa nghệ thuật thương mại và thiết kế đồ họa Điểm qua một số loại hình ảnh khác nhau Trong phần này, tapchi247.com sẽ cùng các bạn tìm hiểu các vấn đề  liệu liệu thiết kế đồ họa có phải chỉ …