Liệu cách thiết kế email marketing của bạn đã đúng chuẩn chưa?

Việc thiết kế Email Marketing đúng chuẩn từ lâu đã trở thành tiêu chí khác quan trọng quyết định việc thành công trong chiến dịch Marketing của bạn, nhất là khi các Email service provider quan tâm nhiều hơn đến vấn đề thu rác và đặt ra nhiều thuật toán nhằm loại bỏ việc gủi …