Tranh vui: Những định nghĩa siêu chuối và siêu hài về tình yêu

Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu siêu hài được thể hiện qua bộ tranh vui siêu ý nghĩa này, bạn có thể tìm thấy chính những hoàn cảm của mình trong những bộ tranh trên đây. Có quá nhiều định nghĩa về tình yêu nhưng xem bộ tranh dưới đây bạn sẽ hiểu …

Tranh vui: “Sự biến dạng” to lớn của tình yêu ngày ấy và bây giờ

Tình yêu ngày ấy và bây giờ có rất nhiều sự biến đổi khác nhau, đôi lúc chúng trở nên hiện thực một cách nghiệt ngã và hơi… biến dạng khi ngậm ngùi nhớ lại ngày ấy – bây giờ… Tình yêu ngày ấy – bây giờ sao thật khác? Lỗi tại anh hay tại em …

Tranh vui: Bạn không thể đong đếm được tình yêu của mẹ

Có những thứ có lẽ bạn sẽ vĩnh viễn không thể đong đếm được, trong đó chính là tình yêu của mẹ dành cho chúng ta suốt quãng đời của mình. Mẹ kì lạ lắm nhé, Vì tình yêu với chúng ta chúng ta nhưng cũng thường mắng chúng ta. đánh chúng ta nhưng mẹ còn …