Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “tình yêu”

Tranh vui: “Sự biến dạng” to lớn của tình yêu ngày ấy và bây giờ

Tình yêu ngày ấy và bây giờ có rất nhiều sự biến đổi khác nhau, đôi lúc chúng trở nên hiện thực một cách nghiệt ngã và hơi… biến dạng khi ngậm ngùi nhớ lại ngày…

Top