Tham khảo toàn bộ giao diện website của Nike

Hôm nay chúng ta tham khảo toàn bộ giao diện website của Nike trên nền Mac để thấy rằng nhà thiết kế webs cho Nike đã sử dụng các modul một cách tinh tế như thế nào và đó cũng là sự sáng tạo không ngừng mà chúng ta có thể tham khảo ở những hình ảnh dưới đây.

 

web like 1-2013 (29)

web like 1-2013 (30)

web like 1-2013

web like 1-2013 (1)

web like 1-2013 (2)

web like 1-2013 (3)

web like 1-2013 (4)

web like 1-2013 (5)

web like 1-2013 (6)

web like 1-2013 (7)

web like 1-2013 (8)

web like 1-2013 (9)

web like 1-2013 (10)

web like 1-2013 (11)

web like 1-2013 (12)

web like 1-2013 (13)

web like 1-2013 (14)

web like 1-2013 (15)

web like 1-2013 (16)

web like 1-2013 (17)

web like 1-2013 (18)

web like 1-2013 (19)

web like 1-2013 (20)

web like 1-2013 (21)

web like 1-2013 (22)

web like 1-2013 (23)

web like 1-2013 (24)

web like 1-2013 (25)

web like 1-2013 (26)

web like 1-2013 (27)

web like 1-2013 (28)

TUANLONGad

Author: TUANLONGad

rất mong các bạn sau khi đọc xong bài viết xin để lại lời Bình luận đóng góp ý kiến cho chúng tôi. Bản thân Long cũng rất muốn lắng nghe ý kiến của mọi người để một phần giúp TẠP CHÍ 247 hoàn thiện hơn trong công việc cũng như trong định hướng phát triển Website giàu màu sắc, ý tưởng hơn. Cảm ơn các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *