Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

Lần này, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy và biết được làm như thế nào để tạo được một poster Rockstar đầy màu sắc trong photoshop. Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều kỹ thuật photoshop. Một hướng dẫn khá phức tạp, vì vậy bạn phải cẩn thận làm theo từng bước như hướng dẫn này. Như bạn đã thấy hình ảnh cuối cùng, chúng ta sẽ tạo những hiệu ứng tuyệt đẹp bằng những hình ảnh và chút hiểu biết về photoshop của bạn. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu.

Kết quả cuối cùng mà chúng ta sẽ tạo ra

1.Bước

Tạo một file mới với kích thước là 620×860, resolution là 300 và 8 bits, rgb color.

1 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

2.Bước

Tạo một layer mới, với màu là black (màu đen), add thêm gradient – overlay; colors #afafaf và #ffffff.

2 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

3.Bước

Bây giờ chúng ta sẽ đưa hình ảnh chính của chúng ta vào. Chúng ta sử dụng hình ảnh cô gái từIsostock gallery on Deviantart. Download hình ảnh và đưa nó vào file.

– 

3 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

4.Bước

Sao chép layer gốc và vào desaturate (Image > Adjustments > Desaturate) thay đổi chế độ hòa trộn của layer này (blending mode) là Soft light.

4 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

5.Bước

Sử dụng hình ảnh (Image > Apply image).

5 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

6.Bước

Chúng ta phải chú ý thật kỹ từ bước này: Đây là kỹ thuật làm thế nào để tạo ra hiệu ứng robot. Chúng ta sử dụng brush 2 px 100% hardness và giá trị modify: như hình bên dưới: thay đổi mức độ biến thiên của Fujo là 2 và thay đổi Pen precious.

6 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

7.Bước

Ngay bây giờ, không sử dụng công cụ Brush tool. Đầu tiên, chúng ta sử dụng công cụ Pen tool và vẽ một vài đường lên chân cô gái. Sau đó click chuột phải chọn Stoke path, tiếp đến chọn brush. Với bước này, các đường nét chúng ta sẽ vẽ bằng brush.

7 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

8 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

9 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

8.Bước

Ctrl + click chuột phải vào layer đã làm trước đó (model). Điều này sẽ tạo ra một vùng chọn xung quanh cô gái. Bây giờ chúng ta sẽ đảo ngược vùng chọn: (Select > Invert) và tạo một layer mask trên layer này.

10 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

11 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

12 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

9.Bước

Lặp lại kỹ thuật này cho phần còn lại của chân. Ta được kết quả như hình:

13 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

10.Bước

Bước tiếp theo, chúng ta cần phải giữ shadows và tông màu. Để làm được điều đó, chúng ta sử dụng công cụ Dodge tool và chọn soft brush, size 7px.

14 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

11.Bước

Tương tự với phần còn lại chúng ta sử dụng công cụ Burn tool. Chọn soft brush với size 4px và giữ các tông màu sáng.

15 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

12.Bước

Sử dụng công cụ burn tool và công cụ dodge tool cho phần chân. Ngoài ra chúng ta add thêm những line màu trắng trong Soft light mode, và thêm một số điểm nổi bậc (highlight).

16 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

17 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

13.Bước

Phần chân của cô gái đã hoàn thành xong, giờ thì chúng ta sử dụng những kỹ thuật này để làm cho phần tay của cô gái giống như hình dưới:

18 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

14.Bước

Các phần của cô gái robot đã hoàn thành, bây giờ chúng ta ẩn các layer có liên quan đến cô gái. Bước tiếp theo chúng ta cần tạo colorful background. Với công cụ Elliptical Marquee tool, tạo 3 vòng tròn (circles) như trong hình, bạn có thể chọn bất kỳ màu sắc nào.

19 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

15.Bước

Ở layer circles chúng ta add thêm một layer mask và sử dụng soft brush để xóa đường nét ở các vòng tròn.

20 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

16.Bước

Tạo một vùng chọn quanh layer này: Ctrl + Click chuột phải vào. Sau đó chúng ta nhấp chuột trái vào và chọn Fill, sau đó chọn Pattern.

21 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

22 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

17.Bước

Chọn vòng tròn thứ 2, vòng tròn màu xanh. Giữ phím Ctrl + click vào layer pattern (layer mẫu) với ctrl + j (có thể chỉnh kích thước pattern).

23 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

18.Bước

Bây giờ chúng ta sử dụng công cụ Wand tool (W) để vẽ patern. Thay đổi chế độ hòa trộn (blending mode) của layer là multiply và chọn blending options như hình:

24 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

25 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

19.Bước

Chúng ta sử dụng cùng màu sắc cho vòng tròn màu đỏ, vòng tròn màu xanh sẽ đổi sang màu đen.

26 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

27c Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

20.Bước

Đặt một soft brush vào layer color bên dưới layer pattern. Chúng ta đã tạo được vòng tròn như hình.

28 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

21.Bước

Hình trung tâm sẽ chuyển đổi từ trong nhóm thành một lớp bao bọc bên ngoài thông thường, chúng ta sẽ nhân đôi nhóm này và tạo ra một layer mới, kết hợp.
29 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

30 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

31 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

22.Bước

Sao chép layer này 5 lần (Ctrl + J).

32 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

23.Bước

Lặp lại bước 21 nhưng với group này chúng ta sẽ tạo thành hình như hình dưới.

33 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

24.Bước

Bây giờ chúng ta sẽ làm màu sắc như bong bóng. Sử dụng Hue and saturation (Ctrl + u) để thiết lập màu sắc mong muốn. Nhân đôi layer này và đặt nó ở vị trí bên kia, sử dụng một lần nữa tông màu và color saturation. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy layer girls.

34 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

35 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

25.Bước

Chúng ta sử dụng vòng tròn ban đầu từ các hình tròn bằng cách sử dụng các thông số của Hue and saturation.

36 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

26.Bước

Sử dụng gradient để tạo một layer shadow. Thay đổi chế độ hòa trộn trộn (blending mode) của layer: Soft light, opacity 74%.

37 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

38 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

27.Bước

Bây giờ chúng ta sẽ download các texture star: Stock of stars.Đưa nó vào file và thay đổi chế độ hòa trộn (blending mode) là Soft light.

39 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

28.Bước

Một lần nữa chúng ta sử dụng lại hình tròn ban đầu. Thay đổi màu sắc, sử dụng Hue and saturation (ctrl + u) và sử dụng perspective.

40 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

29.Bước

Sử dụng các shadow và các reflection (phản chiếu).

41 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

30.Bước

Sử dụng lại vòng tròn pattern của chúng ta và add thêm một brush light, chúng ta sử dụng công cụ soft brush 72px và 32%.

42 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

43 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

31.Bước

Nhân đôi layer này một lần nữa và dùng Perspectives.

44 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

32.Bước

Sử dụng brush giống với của light, nhưng lần này chúng ta sẽ thay đổi chế độ hòa trộn (blending mode) của layer là Color dodge.

45 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

33.Bước

Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra những đường đầy màu sắc. Đây là một kỹ thuật khá phức tạp, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý:

33.1.Bước.

Sử dụng công cụ Pen Tool và vẽ một đường cong. Thiết lập thuộc tính brush cứng, size 6px và thay đổi các giá trị của brush (hoặc là tùy thích). Click chuột trái chọn Stroke path và chọn Brush.

46 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

33.2.Bước.

Tạo một đường cong thứ 2 giống như bước trên.

47 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

33.3.Bước.

Tạo ra đường trung gian màu kem ở giữa 2 đường cong.

48 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

33.4.Bước.

Nhân đôi circles, đặt chúng trên đường trung gian màu kem và không cần thiết phải xóa circles.

49 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

33.5.Bước.

Cliping mask (Ctrl + alt + g).

50 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

33.6.Bước.

Dùng brush màu hồng, giống như chúng ta đã dùng mask clipping.

33.7.Bước. (optional)

Add thêm một đường mới và thêm một dải bọc màu trắng với opacity thấp.

51 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

34.Bước

Tạo ra nhiều đường cong hơn từ những kỹ thuật ở bước trên, và sau đó chúng ta đặt chúng ở những vị trí khác nhau, như hình:

52 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

35.Bước

Tạo một layer mới, sử dụng công cụ custom shape tool để tạo hình ngôi sao, dùng overlapping radial gradient. Và màu sắc là: : #f217ef and #73f00ev.

53 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

54 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

36.Bước

Bây giờ chúng ta sử dụng các Perspective và add thêm một white light.

55 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

Kết quả:

56 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

37.Bước

Và một vài bước cuối cùng. Để cho hiệu ứng này trở nên đẹp hơn, chúng ta sẽ bổ sung thêm làn khói trên đầu cô gái và viết một đoạn text bên dưới cô gái – ( Are You a Rockstar?).

57 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

57a Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

38.Bước

Ở bước hướng dẫn cuối cùng này, chúng ta sẽ sử dụng một chút Adobe Illustrator để tạo ra background có hình elip.

38.1.Bước

Sử dụng công cụ Ellipse tool (l) và tạo một vòng tròn nhỏ.

58 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

38.2.Bước

Tạo một vòng tròn lớn hơn.

59 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

38.3.Bước

Chọn theo đường dẫn với Direct selecciion tool (A) object, fuzion, create.

60 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

61 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

38.4.Bước

Object, fuzion, fusion options.

62 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

38.5.Bước

Điểu chỉnh các giá trị.

63 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

38.6.Bước

Tiếp theo, chúng ta chỉ cần đưa nó vào photoshop. Bạn có thể download các vòng tròn AI file here. Như bạn có thể thấy, hướng dẫn này khá phức tạp với rất nhiều kỹ thuật photoshop. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã tạo ra một poster Rockstar tuyệt đẹp.

64 Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

Kết quả: Poter Rockstar

rockstar photo effect Thiết Kế Rockstar Poster trong Photoshop

TUANLONGad

Author: TUANLONGad

rất mong các bạn sau khi đọc xong bài viết xin để lại lời Bình luận đóng góp ý kiến cho chúng tôi. Bản thân Long cũng rất muốn lắng nghe ý kiến của mọi người để một phần giúp TẠP CHÍ 247 hoàn thiện hơn trong công việc cũng như trong định hướng phát triển Website giàu màu sắc, ý tưởng hơn. Cảm ơn các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *