T2. Th6 5th, 2023

Bộ nhận diện thương hiệu trà và cafe đơn giản nhưng tinh tế