Press "Enter" to skip to content

Posts published in Tháng Bảy 2011

Kết quả cuộc thi ý tưởng kiến trúc quốc tế CITYVISION 11 – Tầm nhìn phát triển cho Venice trong tương lai

TUANLONGad – Cuộc thi CITYVISION là một cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kiến trúc quốc tế thử thách sự sáng tạo của các kiến trúc sư, nhà thiết kế, sinh viên và các cá…

Cuộc vận động sáng tác “Ý tưởng kiến trúc với không gian đô thị và nông thôn”

TUANLONGad – Cuộc vận động sáng tác năm 2011 đạt mục tiêu: Ý tưởng về một tổng thể nhỏ kiến trúc trong đô thị là vấn đề hữu hiệu đối với việc cải tạo phát…