he-thong-dieu-khien-so
Posted in Tư liệu tham khảo

Điều khiển số là gì? Ưu điểm và đặc trưng

Công nghệ điều khiển số xuất hiện vào giữa thế kỷ 20. Tuy nhiên, sự bùng nổ thật sự của điều khiển số bắt đầu…