Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Đồ Họa”

TẠP CHÍ 247 | Tạp chí Đồ họa, tạp chí mỹ thuật ứng dụng | Vector miễn phí | Lý thuyết thiết kế | kinh nghiệm thiết kế | Theme wordpress | miễn phí file nguồn…

Kích thước font chữ và sự nhận biết của khách hàng trong thiết kế đồ họa

Hãy biết rằng kỹ năng đọc ảnh hưởng đến thiết kế. Điều này đặc biệt quan trọng khi mà thiết kế đẹp  mà cho những người không đọc hoặc không thích đọc. Hiểu biết được…

Cách tạo hình ảnh nổi bật khi thiết kế trình bày quảng cáo sản phẩm in

Làm thế nào để chọn hình ảnh thích hợp bắt mắt (Eye Catching) cho một câu chuyện trên báo, tạp chí, hoặc quảng cáo? Thật là khó khăn để sắp xếp tiêu đề hình ảnh và…