Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Đồ Họa”

TẠP CHÍ 247 | Tạp chí Đồ họa, tạp chí mỹ thuật ứng dụng | Vector miễn phí | Lý thuyết thiết kế | kinh nghiệm thiết kế | Theme wordpress | miễn phí file nguồn…

Cách tạo hình ảnh nổi bật khi thiết kế trình bày quảng cáo sản phẩm in

Làm thế nào để chọn hình ảnh thích hợp bắt mắt (Eye Catching) cho một câu chuyện trên báo, tạp chí, hoặc quảng cáo? Thật là khó khăn để sắp xếp tiêu đề hình ảnh và…

Top