Posted in Cuộc thi trong nước

Cuộc thi “Thiết kế đồng phục Trường Đại học Kinh tế – Luật”

Với tinh thần tạo ra những mẫu thiết kế áo phù hợp và mang nét đặc trưng riêng cho sinh viên trường Đại học Kinh…

Posted in Cuộc thi trong nước

Cuộc thi thiết kế Thời Trang Xanh

Nhằm kêu gọi ý thức cộng đồng cũng như giới trẻ về vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, hệ thống…

Posted in Cuộc thi trong nước

Cuộc thi thiết kế SLOGAN cho câu lạc bộ OVC VIETNAM

Thành lập vào ngày 01.01.2011 với tên gọi CLB Tình Nguyện Viên Mở Rộng (Open Volunteer Club – OVC)với lực lượng chính là các bạn…

Posted in Cuộc thi trong nước

Cuộc thi thiết kế logo Hội trái tim yêu thương

Với sự phát triển lớn mạnh của Hội Trái Tim Yêu Thương. Với những tôn chỉ hoạt động được định hướng ngay từ buổi ban…