Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “bang hieu cuoi”

TẠP CHÍ 247 | Tạp chí Đồ họa, tạp chí mỹ thuật ứng dụng | Vector miễn phí | Lý thuyết thiết kế | kinh nghiệm thiết kế | Theme wordpress | miễn phí file nguồn…

Tên bảng hiệu shock – Phải chăng là thượng sách để làm Marketing?

Đâu đó khi đi ngoài đường chúng ta bắt gặp những bảng hiệu, bảng quảng cáo khiến chúng ta “giật mình” và phải ngước nhìn. Đó là cách gây ấn tượng sau ‘lần gặp đầu…