Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “kiến thức chung”

Nét quen thuộc của làng quê Việt – Kiến trúc Nhà Cộng đồng xã Cẩm Thanh.

Được xây dựng như một biểu tượng kết tinh các giá trị văn hóa và góp phần cải thiện sinh kế của cư dân địa phương, Nhà Cộng đồng xã Cẩm Thanh lấy ý tưởng…

Top