Press "Enter" to skip to content

Martin Roller và những ý tưởng sáng tạo trong cuộc sống.

Martin Roller, nghệ sĩ người Đức đã tạo ra môt loạt các tác phẩm sáng tạo ảnh hưởng từ cuộc sống của anh. Việc kết hợp các đồ vật khác nhau và tạo cho chúng một hình dáng mới, quả là một công việc tuyệt vời. Cùng TẠP CHÍ 247 xem qua và thử trí sáng tạo của bạn đến đâu nhé!

maritin-roller-va-nhung-y-tuong-sang-tao-trong-cuoc-song

maritin-roller-va-nhung-y-tuong-sang-tao-trong-cuoc-song (1)

maritin-roller-va-nhung-y-tuong-sang-tao-trong-cuoc-song (2)

maritin-roller-va-nhung-y-tuong-sang-tao-trong-cuoc-song (3)

maritin-roller-va-nhung-y-tuong-sang-tao-trong-cuoc-song (4)

maritin-roller-va-nhung-y-tuong-sang-tao-trong-cuoc-song (5)

maritin-roller-va-nhung-y-tuong-sang-tao-trong-cuoc-song (6)

maritin-roller-va-nhung-y-tuong-sang-tao-trong-cuoc-song (7)

maritin-roller-va-nhung-y-tuong-sang-tao-trong-cuoc-song (8)

 

icon xem tiep phia duoi

TẠP CHÍ 247 | Ms. Gin Getsu | Nguồn: rgb

hungtuanminh
hungtuanminh

View all posts

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *