Tác phẩm bìa sách độc đáo của cô của Aniko Kolesnikova.

Nghệ thuật đóng sách ở phương Tây đã có từ thế kỷ thứ 5, cho tới nay cuốn sách còn tồn tại sớm nhất là ở thế kỷ thứ 8. Bìa sách được làm bằng gỗ, da, vải và một vài cuốn sách có thể được làm bằng da người.

Tác phẩm bìa sách độc đáo của cô của Aniko Kolesnikova.

Niềm đam mê của Aniko Kolesnikova với việc sáng tạo các bìa sách này bắt đầu từ năm 2009. Cô tạo hình rồng, động vật, chim, thiên nhiên và các hình ảnh nghệ thuật trên các bìa sách. Cô thường nhận một hoặc nhiều đơn hàng từ những khách hàng của mình.

Kolesnikova có những hướng dẫn trên kênh Youtube của cô. Bạn có thể xem để biết được cô đã tạo ra các bìa sách sáng tạo, công phu này như thế nào nhé.

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (1)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (2)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (3)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (4)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (5)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (6)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (7)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (8)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (9)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (10)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (11)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (12)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (13)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (14)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (15)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (16)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (17)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (18)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (19)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (20)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (21)

tac-pham-bia-sach-doc-dao-cua-co-cua-aniko-kolesnikova (22)

icon xem tiep phia duoi

TẠP CHÍ 247 | Ms. Gin Getsu | Nguồn: tapchidesign

Avatar

Author: hungtuanminh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *