Tìm hiểu về 20 trang portfolio web độc đáo và sáng tạo.

Có rất nhiều trang web để các tác phẩm chung với nội dung trên trang. Nhưng cũng có nhưng trang web hoàn toàn chỉ là nơi để các tác phẩm, một dạng Portfolio website. Thông qua những tuyển chọn này, chúng ta sẽ thấy những trang portfolio với bố cục, điều hướng và tương tác vô cùng thu hút.

Quentin Morisseau Portfolio

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao

HelloThierry

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (1)

Stupid Studios

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (2)

Adoratorio

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (3)

Mathias Sterner

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (4)

Rally Interactive

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (5)

Born

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (6)

Valerie Martinez Agency

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (7)

Twofold

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (8)

 Anakin Design Studio

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (9)

 Ben David Sandhu

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (10)

 Suspended Animations 2015

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (11)

Gonzalo Pérez

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (12)

 The Music Selfie Experiment

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (13)

 Hello Monday

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (14)

 Ashworth GOLF/MAN

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (15)

 Mélanie F

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (16)

Atelier Serge Thorava

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (17)

  Brice Darmon

tim-hieu-ve-20-trang-portfolio-web-doc-dao-va-sang-tao (18)

icon xem tiep phia duoi

TẠP CHÍ 247 | Ms. Gin Getsu | Nguồn: tapchidesigns

Avatar

Author: hungtuanminh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *